Liên hệ

CÔNG TY TNHH SX TM DV LÊ HOÀN

 Địa chỉ :Thửa đất số 5555, tờ bản đồ số 43, Khu phố Đồng Sổ, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tel : 0916.188.122 Hoặc 0972960036

Email: congtypalletlehoan@gmail.com – website : palletlehoan.com